Znaleziono 3 artykuły

Władysław Sawrycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poezja, wymowa i proza w polskiej szkole średniej na przełomie XVIII i XIX wieku", Władysław Sawrycki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Czysta Forma w >>Sonacie Belzebuba<<", Władysław Sawrycki, "Dialog" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 232
"Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski", Władysław Sawrycki, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 259