Znaleziono 22 artykuły

Wojciech Gutowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Prawda trwogi i pułapki lęków - w światoodczuciu Młodej Polski Wojciech Gutowski s. 21-47
Miłość śmierci i energia rozkładu : o młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej Wojciech Gutowski s. 37-71
Kreator i medium : wokół problemu tożsamości artysty Wojciech Gutowski s. 85-110
Hedonizm młodopolskiej erotyki Wojciech Gutowski s. 93-118
Rodzina jako egzystencjalna pułapka : o "Dzieciach nędzy" Stanisława Przybyszewskiego Wojciech Gutowski s. 103-118
Świat młodopolskiej krytyki Wojciech Gutowski s. 105-115
"Świat przeciw jednostce. W kręgu modernistycznych antynomii", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej : studia o twórczosci Tadeusza Micińskiego", Wojciech Gutowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Marcin Pliszka Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XIX", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Literatura Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Wojciech Gutowski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Der geniale Pole? : Niemcy o Stanisławie Przybyszewskim : (1892-1992)", Gabriela Matuszek, Wyd. 2, rozszerzone, Kraków 1996 : [recenzja] Wojciech Gutowski Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Struktura „nagiej duszy” : studium o Stanisławie Przybyszewskim", Edward Boniecki, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Gutowski Edward Boniecki (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Wśród szyfrów transcendencji : szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku", Wojciech Gutowski, Toruń 1994 : [recenzja] Marian Stala Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 211-221
"Chuć przeciw duszy narodu. O kompleksach polskich i erotyce modernizmu", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Problematyka powieści Tadeusza Micińskiego >>Nietota<<, >>Xiądz Faust<< - próba reinterpretacji", Wojciech Gutowski, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wyobcowanie-bunt-ofiara. Z problemów ekspresjonistycznej historiozofii", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Onirologia Tadeusza Micińskiego. (>>Sen<< i >>szaleństwo<< w poezji)", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Wolność i transcendencja : studia i eseje o Młodej Polsce", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 2001 : [recenzja] Wojciech Gutowski Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 230-239
"Cztery obrazy morza. (W kręgu wyobraźni młodopolskiej)", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Inicjacja mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim", Jerzy Tynecki, Łódź 1976, Wydawnictwo Łódzkie, ss. 352 + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Wojciech Gutowski Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 309-317
"Żywioł wyzwolony : studium o poezji Tadeusza Micińskiego", Jan Prokop, Kraków 1978 : [recenzja] Wojciech Gutowski Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 362-373