Znaleziono 15 artykułów

Gabriela Matuszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Uniwersytet Jagielloński Gabriela Matuszek s. 16-24
Jak czytano powieści "wielkiego demoralizatora" Gabriela Matuszek s. 35-48
Demontaż patriarchatu? O postaci ojca w naturalistycznej dramaturgii Gabriela Matuszek s. 143-154
Polonistyka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie Gabriela Matuszek s. 150-151
"Współistnienie dwu poetyk: ekspresjonistycznej i modernistycznej w powieści >>Krzyk<< S.Przybyszewskiego", Gabriela Matuszek, "Zeszyty Naukowe UJ". DCXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 171
"Pejzaż człowieka : młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele", Marian Stala, Kraków 1994 : [recenzja] Gabriela Matuszek Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 186-190
"Der geniale Pole? : Niemcy o Stanisławie Przybyszewskim : (1892-1992)", Gabriela Matuszek, Wyd. 2, rozszerzone, Kraków 1996 : [recenzja] Wojciech Gutowski Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Synagoga szatana i inne eseje", Stanisław Przybyszewski, wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i przetłumaczyła z języka niemieckiego Gabriela Matuszek, Kraków 1995 : [recenzja] Grzegorz Igliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) Stanisław Przybyszewski (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Wzorzec modnego pisarza" : Stanisław Przybyszewski w utworach pisarzu niemieckich Gabriela Matuszek s. 233-256
Upiorne zniewolenie : odkryte i ukryte w dramatach Ibsena Gabriela Matuszek s. 243-251
"Naturalistyczne dramaty", Gabriela Matuszek, Kraków 2001 : [recenzja] Katarzyna Sadkowska Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 248-251
O modernistycznych wierszach Zofii Nałkowskiej Gabriela Matuszek s. 309-327
"Jak czytano powieści >>wielkiego demoralizatora<<", Gabriela Matuszek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 312
"Próba analizy stylu powieści Stanisława Przybyszewskiego (na przykładzie powieści >>Krzyk<<)", Gabriela Matuszek, "Ruch Literacki" z. 3 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 313