Znaleziono 10 artykułów

Janusz Ryba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Anatomie des voyages du comte Jan Potocki Janusz Ryba Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 31-55
"Gry" osobliwe z utworami Jana Potockiego Janusz Ryba s. 45-57
Jana Potockiego tetralogia o szczęściu Janusz Ryba s. 101-112
"Jan Potocki (1761-1815)", Janusz Ryba, Warszawa, 1994 : [recenzja] Michał Otorowski Janusz Ryba (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Paryż w literaturze polskiego oświecenia : (kilka uwag) Janusz Ryba s. 179-185
"Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego", Janusz Ryba, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Janusz Ryba (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Jean Potocki : biographie", François Rosset, Dominique Triaire, Paris 2004 : [recenzja] Janusz Ryba François Rosset (aut. dzieła rec.) Dominique Triaire (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Parades - Les Bohémiens D'Andalouise", Jan Potocki, théâtre édité par Dominique Triaire, Paris 1989 : [recenzja] Janusz Ryba Jan Potocki (aut. dzieła rec.) Dominique Triaire (aut. dzieła rec.) s. 356-362
"Jana Potockiego tetralogia o szczęściu", Janusz Ryba, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Janusz Ryba (aut. dzieła rec.) s. 402