Znaleziono 15 artykułów

Zofia Wójcicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczny sens "Uspokojenia" Juliusza Słowackiego Zofia Wójcicka s. 3-19
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Tradycja napoleońska w "Konradzie Wallenrodzie" A. Mickiewicza Zofia Wójcicka s. 81-89
Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera Zofia Wójcicka s. 126-138
Z recepcji "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza Zofia Wójcicka s. 131-133
Zapiski o Juliuszu Słowackim i jego utworach w "Dzienniku" Hipolita Błotnickiego Zofia Wójcicka s. 154-158
Listy redaktorów poznańskich do Michała Czajkowskiego 1838-1841 s. 171-199
"Zapiski o Juliuszu Słowackim i jego utworach w >>Dzienniku<< Hipolita Błotnickiego", Zofia Wójcicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 203
Hipolit Błotnicki o Adamie Mickiewiczu (w "Dzienniku" z lat 1832-1855) Zofia Wójcicka s. 209-236
Juźwikiewicz Julian : "Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu" Zofia Wójcicka s. 291-304
O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza Zofia Wójcicka s. 305-315
"Historyczny sens >>Uspokojenia<< Juliusza Słowackiego", Zofia Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 362
Dwaj przeciwnicy ideowi : Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki Zofia Wójcicka s. 417-452
"Hipolit Błotnicki o Adamie Mickiewiczu. (W >>Dzienniku<< z lat 1832-1855)", Zofia Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 424
"Tradycja napoleońska w >>Konradzie Wallenrodzie<< A. Mickiewicza", Zofia Wójcicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 426