Znaleziono 10 artykułów

Jolanta Ługowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Książka dziecięca na warsztacie profesora Janusza Dunina Jolanta Ługowska s. 29-34
"Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury", Jolanta Ługowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 166
Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego Jolanta Ługowska s. 177-207
"Z zagadnień prozy Jacka Bocheńskiego", Jolanta Ługowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F", Vol. 26 (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Bajki lubelskie w przekazie Józefy Pidek", Jerzy Bartmiński, Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Problemy badania i klasyfikacji gatunków folkloru w pracach W.J. Proppa", Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Powieść dla młodzieży, jej funkcje i miejsce w kulturze literackiej nastolatków", Jolanta Ługowska, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Hanna Augustyniak Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 235
Śladami aniołów Ewelina Pitała Jacek Skawiński (aut. dzieła rec.) Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 268-274
"Futuryzm w Polsce", Grzegorz Gazda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXV, komitet redakcyjny; Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, ss. 140 : [recenzja] Jolanta Ługowska Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 425-433