Znaleziono 5 artykułów

Hanna Augustyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ten kto umrze rodzi się czy kona" Hanna Augustyniak s. 148-157
"Twórca i wistość", Dariusz Bitner, "Twórczość" nr 12 (1981) : [recenzja] Hanna Augustyniak Dariusz Bitner (aut. dzieła rec.) s. 207
"W sprawie badań składni utworów literackich", Zygmunt Zagórski, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Hanna Augustyniak Zygmunt Zagórski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Powieść dla młodzieży, jej funkcje i miejsce w kulturze literackiej nastolatków", Jolanta Ługowska, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Hanna Augustyniak Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 235
"Nasz teatr posierpniowy", Jan Kłossowicz, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Hanna Augustyniak Jan Kłossowicz (aut. dzieła rec.) s. 289