Znaleziono 37 artykułów

Jerzy Tynecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemysł a kultura : dzieje imperium bawełnianego w Łodzi dla historyków kultury Jerzy Tynecki s. 5-55
Dwaj panowie z Liège. O bohaterach "Z życia realisty" Orzeszkowej i "Rodziny Połanieckich" Sienkiewicza : aspekty socjograficzne Jerzy Tynecki s. 31-50
Pozytywizm a scjentyzm : konfrontacje terminologiczne Jerzy Tynecki s. 33-80
"Rodzina Połanieckich" jako powieść tendencyjna Jerzy Tynecki s. 69-88
Teatr łódzki 1895-1900 pod dyrekcją Michała Wołowskiego : część I Stanisław Dąbrowski Jerzy Tynecki s. 99-127
Eros rozcząstkowany (albo: Prus wobec androgyne) Jerzy Tynecki s. 105-129
Z poetyk Micińskiego i Norwida Jerzy Tynecki s. 109-124
Imię rodowe, imię własne, czy pseudonim osłaniający : co przystoi poecie w "Powieści bez tytułu" Kraszewskiego Jerzy Tynecki s. 115-137
Sprawozdanie z prac Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Jerzy Tynecki s. 118-119
Kraków i Polesie : krakowskie studia (1893-1895) Tadeusza Micińskiego w świetle jego korespondencji Jerzy Tynecki s. 127-153
"Analogie, różnice czy antymonie. Z powodu pewnych >>kategorii<< współczesnego literaturoznawstwa", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 133
Racjonalizacja klęski : sens i przyczyny upadku powstania styczniowego w "Ojczymie" Józefa Narzymskiego Jerzy Tynecki s. 139-171
Metafizyczny motyw i religijny wątek : o metafizycznej i religijnej interpretacji "Hymnów" Jana Kasprowicza Jerzy Tynecki s. 165-200
Światopogląd pozytywizmu — próba odtworzenia Jerzy Tynecki s. 171-190
"Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim", Jerzy Tynecki, Łódź 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 174
Miciński w "szkole" Mahrburga Jerzy Tynecki s. 181-201
"Kraków i Polesie", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 186
Z rosyjskich kontaktów Tadeusza Micińskiego : Miciński a Chrześcijańskie Bractwo Pracy w Wozdwiżensku Jerzy Tynecki s. 197-219
Teki Litwina : o spuściźnie naukowej prof. Józefa Litwina w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi Jerzy Tynecki s. 199-220
Od organicznej pracy do pracy organicznej : funkcje wyrażenia w powstaniu styczniowym i w pozytywizmie polskim Jerzy Tynecki s. 209-218
"Miciński w >>szkole<< Manhrburga", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Od organicznej pracy do pracy organicznej. Funkcje wyrażenia w powstaniu styczniowym i pozytywizmie polskim", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 219
Korespondencja Józefy Antonowicz z Tadeuszem Micińskim (1894-1897) Jerzy Tynecki s. 227-242
Analogie, różnice czy antynomie : z powodu pewnych "kategorii" współczesnego literaturoznawstwa Jerzy Tynecki s. 235-251
"O inspiracjach neoromantyzmu w literaturze i historiografii polskiej", Jerzy Tynecki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 240
Miciński - Reymont - "Chimera" Jerzy Tynecki s. 241-258
Modernistyczny sojusz literacki : korespondencja Janiny Śmiarowskiej z Tadeuszem Micińskim (1896-1897) Jerzy Tynecki s. 249-277
Wokół sądu honorowego między S. Przybyszewskim a T. Micińskim i S. Wyrzykowskim (1899 r.) Jerzy Tynecki s. 251-270
Łódzki rynek prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym Jerzy Tynecki s. 259-284
Juwenilia poetyckie Tadeusz Miciński Jerzy Tynecki s. 267-279
"Inicjacja mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim", Jerzy Tynecki, Łódź 1976, Wydawnictwo Łódzkie, ss. 352 + 1 wklejka ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Wojciech Gutowski Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 309-317
"Ku wizji Krasińskiego. Marian Zdziechowski we wczesnych dyskusjach nad neoromantyzmem polskim", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 313
"Racjonalizacja klęski i przyczyny upadku Powstania Styczniowego w >>Ojczymie<< Józefa Narzymskiego", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 350
"Światopogląd pozytywizmu - próba odtworzenia", Jerzy Tynecki, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 352
Ryszard Wierzbowski : 1936-1988 Jerzy Tynecki s. 361-367
Ku wizji Krasińskiego : Marian Zdziechowski we wczesnych dyskusjach nad neoromantyzmem polskim Jerzy Tynecki s. 375-391
"Inteligent bez głupców. O adresie krytycznym >>Fachowca<< Berenta", Jerzy Tynecki "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Alicja Szałagan Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 422