Znaleziono 6 artykułów

Jan Skoczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia filozofii polskiej", Jan Skoczyński, Jan Woleński, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Mesjanizm polski w oczach Mariana Zdziechowskiego", Jan Skoczyński,"Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55, Kraków 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 262
Słów kilka o książce Janów, Skoczyńskiego i Woleńskiego : (J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej) Leszek Gawor Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 381-394
"Marian Zdziechowski 1861-1938 : w 70. rocznicę śmierci", red. J. Skoczyński, A. Wroński, Kraków 2009 : [recenzja] Tomasz Jakubec Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Artur Wroński (aut. dzieła rec.) s. 401-403
"Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego", Jan Skoczyński, Kraków 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 440
"Neognoza polska", Jan Skoczyński, Kraków 2004 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 487-489