Znaleziono 44 artykuły

Jan Woleński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naturalistyczne uzasadnienie etyki niezależnej : spolegliwego opiekuna Jan Woleński s. 7-14
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Życie i twórczość Klemensa Szaniawskiego Jan Woleński s. 9-13
On Izydora Dąmbska and Her Philosophy Jan Woleński s. 17-23
Władysław Biegański jako logik Jan Woleński s. 19-26
Ciężkie życie tradycyjnego (i dogmatycznego) metodologa Jan Woleński s. 21-40
Susan Haack on Twardowski's refutation of the relativity of truth Jan Woleński s. 25-33
Is Identity a Logical Constant and Are There Accidental Identities? Jan Woleński s. 32-35
Powrót do teorii dwóch prawd Jan Woleński s. 45-58
Czy Leśniewski był filozofem? Jan Woleński s. 57-68
Informacja i semantyka Jan Woleński s. 59-64
Metateoretyczne problemy epistemologii Jan Woleński s. 70-93
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Klemens Szaniawski (1925-1990) Jan Woleński s. 72-76
Samozwrotność i odrzucanie Jan Woleński s. 89-102
Filozofia nauki a historia nauki Jan Woleński s. 99-115
Czy filozof analityczny potrzebuje epistemicznej "viagry"? Jan Woleński s. 99-104
Lech Witkowski jako rzecznik interesu publicznego filozofii polskiej (i w innych rolach też) Jan Woleński s. 101-124
Metamatematyczna interpretacja epistemologii Mieszko Tałasiewicz Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 103-110
Uwagi o kondycji nauki polskiej Jan Woleński s. 105-114
Naturalizm i geneza logiki Jan Woleński s. 105-118
Co też oni mówią o semantycznej definicji prawdy? Jan Woleński s. 113-116
The problem of philosophical assumptions and consequences of science Jan Woleński s. 117-134
W sprawie krytyki empiryzmu logicznego Jan Woleński s. 117-130
Analyticity and metamathematics Jan Woleński s. 125-131
"Polish Scientific Philosophy: The Lvov-Warsaw School", Francesco Coniglione, Roberto Poli, Jan Woleński, Amsterdam-Atlanta 1993 : [recenzja] Stefan Zamecki Francesco Coniglione (aut. dzieła rec.) Roberto Poli (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Empiryzm logiczny - jaki jest naprawdę? Jan Woleński s. 131-158
Kilka uwag w sprawie etyki teistycznej Jan Woleński s. 134-137
Władysław Witwicki jako filozof Jan Woleński s. 145-151
Naturalizm, antynaturalizm i podstawy statystyki Jan Woleński s. 147-155
O jakim Bogu mowa? Jan Woleński s. 159-175
Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne Jan Woleński s. 163-175
Rachunek zdań wcale nie jest taki prosty Jan Woleński s. 169-171
O „Epistemologii” Jana Woleńskiego : spojrzenie matematyka Adam Roman Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 175-188
Dyskusja po referacie Jana Woleńskiego "Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne" Julian Dybiec Andrzej Grodzicki Kazimierz Grotowski Henryka Kramarz Janusz Mączka Bolesław Orłowski Andrzej Pelczar Jan Woleński Andrzej Śródka s. 175-180
Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność Jan Woleński s. 176-179
Odpowiedź Jan Woleński s. 182-184
Globalizacja i sprawiedliwość Jan Woleński s. 188-205
Odpowiedź Adamowi Romanowi Jan Woleński s. 189-203
Bardzo mało ludzi przewidywało w XIX w., że po nim nastąpi wiek XX (St. J. Lec) Jan Woleński s. 189-198
O Historii filozofii Tadeusza Gadacza Jan Woleński Tadeusz Gadacz (aut. dzieła rec.) s. 190-249
"Historia filozofii polskiej", Jan Skoczyński, Jan Woleński, Kraków 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 213-216
W odpowiedzi Piotrowi Markiewiczowi Jan Woleński s. 223-229
Czy można nie być naturalistą? Kamil Trombik Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 223-229
Naturalizm, antynaturalizm i metaetyka Jan Woleński s. 241-256
Słów kilka o książce Janów, Skoczyńskiego i Woleńskiego : (J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej) Leszek Gawor Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 381-394