Znaleziono 1 artykuł

Anna Pilewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Antyk romantyków - model europejski i wariant polski : rekonesans", pod red. Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak, indeks oprac. Anna Pilewicz i Bogna Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003 : [recenzja] Michał Kuziak Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Bogna Paprocka-Podlasiak (aut. dzieła rec.) Anna Pilewicz (aut. dzieła rec.) s. 242-252