Znaleziono 11 artykułów

Kazimierz Cysewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ballady i romanse" - przewodnik epistemologiczny Kazimierz Cysewski s. 65-100
Narodowe aspekty syntezy historycznoliterackiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku Kazimierz Cysewski s. 77-94
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią Kazimierz Cysewski s. 95-110
Od historii oświaty do historii literatury Kazimierz Cysewski s. 109-125
"Od historii oświaty do historii literatury", Kazimierz Cysewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 112
Epistolografia jako literatura na przykładzie listów Zygmunta Krasińskiego Kazimierz Cysewski s. 113-155
"Nauka o literaturze- krytyka literacka", Kazimierz Cysewski, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 207
">>Ballady i romanse<< - przewodnik epistemologiczny", Kazimierz Cysewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Synteza historycznoliteracka wobec początków literatury polskiej", Kazimierz Cysewski, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 352
"O „Balladach i romansach” Mickiewicza : interpretacje", Kazimierz Cysewski, Słupsk 1987 : [recenzja] Maria Kalinowska Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 377-384
W związku z p. Stanisławem Dąbrowskim Kazimierz Cysewski s. 383-384