Znaleziono 7 artykułów

Franciszek Grucza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropocentryczna a paradygmatyczna (tradycyjna) lingwistyka (stosowana) i kulturologia (stosowana) Franciszek Grucza s. 5-43
O tekstach nazywanych "ustawami", językowych brakach ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" lingwistyce legislatywnej Franciszek Grucza s. 7-39
Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowanej) Franciszek Grucza s. 19-39
"Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Materialien der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten (Olsztyn, 8.-10. Mai 2009)", Grucza Franciszek/Pawłowski Grzegorz Hans-Jörg Schwenk Franciszek Grucza (aut. dzieła rec.) Grzegorz Pawłowski (aut. dzieła rec.) Utri Reinhold (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka - jej przedmiot", Franciszek Grucza, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Franciszek Grucza (aut. dzieła rec.) s. 291
Aus Anlass des 25sten Geburtstages der Partnerschaft zwischen den Universitäten Warschau und Hamburg Franciszek Grucza s. 302-306
Przemówienie Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), prof. dr hab. dr. h.c. mult. Franciszka Gruczy otwierające XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów. Warszawa, Uniwersytet Warszawski 30.07.2010 r. Franciszek Grucza s. 344-348