Znaleziono 9 artykułów

Leszek Brogowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marginesy, minima, media, itp : o politycznym znaczeniu sztuki konceptualnej Leszek Brogowski s. 9-19
Margins, Minima, Media etc : the Political Meaning of Conceptual Art Leszek Brogowski s. 35
Galeria GN - materiał reaktywacyjny Leszek Brogowski s. 47-49
Zbigniew Dłubak : od sensu ukonstytuowanego do konstytucji sensu Leszek Brogowski s. 55-62
Struktura konkretności i miejsca niedookreślenia u Ingardena Leszek Brogowski s. 63-80
Teoria formatywności Luigi Pareysona Leszek Brogowski s. 84-93
Zbigniew Dłubak : From a Constituted Sense to the Sense Constitution Leszek Brogowski s. 175
Wszystko jest sztuką, sztuka jest wszystkim Mieczysław Jagłowski Leszek Brogowski (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"Ad Reinhardt: twórca idei", Leszek Brogowski. "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Leszek Brogowski (aut. dzieła rec.) s. 236