Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Łączyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chłopska literatura klasowa (z dyskusji 1919-1939)", Tadeusz Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Sposoby lektury >>Generała Barcza<<", Magdalena Lubelska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Magdalena Lubelska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Jan Lechoń jako krytyk literacki", Anna Nowakowska, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Anna Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Majakowski w Polsce międzywojennej (lata trzydzieste)", Witold Parniewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.16 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 182
">>Krawiec<< i >>Operetka<< : wykroje i wzory", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Krzysztof Łączyński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 210