Znaleziono 28 artykułów

Tadeusz Błażejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieść jako samopoznanie : o prozie Wandy Karczewskiej Tadeusz Błażejewski s. 17-29
O publicystyce dziennikarskiej Władysława Kowalskiego Tadeusz Błażejewski s. 51-60
Powojenna twórczość Władysława Kowalskiego Tadeusz Błażejewski s. 57-71
"Powojenna twórczość Władysława Kowalskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 83
"Historia zerwana z łańcucha" : o "Czarnym potoku" Leopolda Buczkowskiego Tadeusz Błażejewski s. 85-112
Niepokojąca "Uroda na czasie" Leopolda Buczkowskiego Tadeusz Błażejewski s. 89-103
Władysława Kowalskiego powieść o wsi i dworze Tadeusz Błażejewski s. 109-115
Fragment o "Wariacjach pocztowych" Tadeusz Błażejewski s. 127-136
"Chłopska literatura klasowa (z dyskusji 1919-1939)", Tadeusz Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 136
Samowiedza kulturowa Wiesława Myśliwskiego Tadeusz Błażejewski s. 141-152
Podróż do enklawy czasu Tadeusz Błażejewski Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Pseudoegzotyczna parabola Tadeusz Błażejewski s. 151-166
"Pisarstwo Władysława Kowalskiego (1894-1958)", Tadeusz Błażejewski, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Pisarze polscy wobec tematu Ziem Zachodnich i Północnych", Tadeusz Błażejewski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 90 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Jesteśmy szczątkami tych czasów" : o "Doryckim krużganku" Leopolda Buczkowskiego Tadeusz Błażejewski s. 163-184
Powiastka "rediviva"? Tadeusz Błażejewski s. 171-190
Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne Tadeusz Błażejewski s. 173-186
Dedykacja jako kontrapunkt Tadeusz Błażejewski s. 189-197
"O publicystyce dziennikarskiej Władysława Kowalskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Kontynuacja literatury obozowej (motyw wycieczki do obozu)", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Wertepy" Leopolda Buczkowskiego Tadeusz Błażejewski s. 213-233
"Polenreise" w najnowszej prozie Niemieckiej Republiki Demokratycznej Tadeusz Błażejewski s. 213-221
"Moralizować skutecznie. O prozie Jana Józefa Szczepańskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", Seria 38 (1982) : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 220
Kontynuacja literatury obozowej : (motyw wycieczki do obozu) Tadeusz Błażejewski s. 259-269
Podróżnicza powieść Włodzimierza Odojewskiego Tadeusz Błażejewski s. 271-280
Moralizować skutecznie : o prozie Jana Józefa Szczepańskiego Tadeusz Błażejewski s. 273-281
Diabeł w "Obłędzie" Jerzego Krzysztonia Tadeusz Błażejewski s. 281-290
Traktat teologiczny : "Drugie Przyjście" Gustawa Herling-Grudzińskiego Tadeusz Błażejewski s. 313-334