Znaleziono 3 artykuły

Witold Parniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Majakowski w Polsce międzywojennej (lata trzydzieste)", Witold Parniewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.16 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Początki recepcji Majakowskiego w Polsce (1919-1923)", Witold Parniewski, "Zeszyty Naukowe UŁ", Filologia Rosyjska z.97, Łódź 1973 : [recenzja] Barbara Więzik Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Majakowski-fascynacja i opór. Z dziejów recepcji w Polsce", Witold Parniewski, Łódź 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Witold Parniewski (aut. dzieła rec.) s. 253