Znaleziono 7 artykułów

Ignacy Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lukiana z Samosat traktat „Jak należy pisać historię” i jego znajomość w pismach dotyczących refleksji historiograficznej w dawnej Polsce Ignacy Lewandowski s. 9-20
"Florus w Polsce", Ignacy Lewandowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Recepcja rzymskich kompendiów historycznych w dawnej Polsce (do połowy XVIII wieku)", Ignacy Lewandowski, Poznań 1976 : [recenzja] Wojciech Tygielski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Gajusz Waleriusz Maksymus czyli historia moralizująca, jej losy w dawnych epokach oraz polski przekład 4,1 praef., 1-15 Ignacy Lewandowski s. 197-218
"Wybór pism", przeł. z tekstów łac., wybrał i oprac. Ignacy Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Andrzej Borowski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Historiografia rzymska", Ignacy Lewandowski, Poznań 2007 : [recenzja] Adam Ziółkowski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 319-321
„Żegluga Świętego Bernarda opata (Navigatio Sancti Brendani abbatis)”, tł. Ignacy Lewandowski, red. Jerzy Strzelczyk : [recenzja] Henryk Samsonowicz Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 533