Znaleziono 10 artykułów

Jerzy Domagalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nieszczera szczerość" : Proust w "Dzienniku" Gombrowicza Jerzy Domagalski s. 53-87
Boy wobec Prousta Jerzy Domagalski s. 152-168
Marek Eiger - Stefan Napierski Jerzy Domagalski s. 159-166
">>Nieszczera szczerość<<. Proust w >>Dzienniku<< Gombrowicza", Jerzy Domagalski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Domagalski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Klerk zaangażowany : Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym", Jan Zięba, red. nauk. Ryszard Nycz, Kraków 2006 : [recenzja] Jerzy Domagalski Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) Jan Zięba (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Proust w literaturze polskiej do 1945 roku", Jerzy Domagalski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Speina Jerzy Domagalski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Rozrachunki inteligenckie. Problem adaptacji kategorii krytycznoliterackiej dla potrzeb historii literatury", Eugeniusz Biskup, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Jerzy Domagalski Eugeniusz Biskup (aut. dzieła rec.) s. 246
">>I tam, gdzie wschodzi, i gdzie słońce padnie...<<", Andrzej Borowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN-Kraków" T.24 (1987) : [recenzja] Jerzy Domagalski Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Nie ma recepty na zbawienie świata...<< - wokół >>Kronik Tygodniowych<< Antoniego Słonimskiego", Marek Pytasz, Katowice 1988 : [recenzja] Jerzy Domagalski Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 338
"Hugo Kołłątaj jako krytyk i promotor Jacka Przybylskiego. (Z dziejów krakowskiego Oświecenia)", Jerzy Snopek, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Jerzy Domagalski Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 354