Znaleziono 10 artykułów

Jerzy Speina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Acta Universitatis Nicolai Copernici" Jerzy Speina s. 169-171
"Z zagadnień kreacjonizmu", Jerzy Speina, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 172
Schulz rozpisany na fiszkach Wojciech Wyskiel Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Marcel Proust w Polsce : "W poszukiwaniu straconego czasu" - międzywojenna recepcja krytycznoliteracka Jerzy Speina s. 177-201
"Świat przyrody w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (obraz natury jako forma okspresji światopoglądu)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 220
"Proust w literaturze polskiej do 1945 roku", Jerzy Domagalski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Speina Jerzy Domagalski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
II Konferencja Teoretyczna Pomocniczych Pracowników Polonistyki, Toruń, 8-13 lutego 1963 Jerzy Speina s. 244-253
"Proza powojenna wobec doświadczeń pisarskich lat trzydziestych (w świetle krytyki literackiej)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 261
"Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza", Jerzy Speina, Warszawa 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 275
Konferencja poświęcona prozie polskiej XX wieku (Toruń, 21-23 listopada 1968) Jerzy Speina s. 397-409