Znaleziono 23 artykuły

Julian Maślanka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Encyklopedia wiedzy o prasie", pod red. Juliana Maślanki, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 103-109
Dyskusja po referacie Andrzeja Borowskiego "Badania nad Odrodzeniem w krakowskim środowisku naukowym" Andrzej Borowski Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Andrzej Kobos Julian Maślanka Karolina Targosz s. 105-108
Autograf "Pierwszych wieków historii polskiej" Mickiewicza Julian Maślanka s. 144-156
Autograf "Pana Tadeusza" i inne pamiątki po Mickiewiczu oferowane do nabycia w 1871 roku Julian Maślanka s. 178-183
Nieznany list Puszkina Julian Maślanka s. 179-188
"Poeta tragiczny (losy i twórczość A. A. jakubowskiego", Julian Maślanka, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 5 : [recenzja] Maria Joczowa Julian Maślanka s. 188
"Stanisław Pigoń jako wychowawca i pedagog", Julian Maślanka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia", Julian Maślanka, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"O heroikomizmie i poemacie heroikomicznym", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" z.1. (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 217
"Polska folklorystyka romantyczna", Julian Maślanka, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Mieczysław Piszczkowski. (Z okazji jubileuszu)", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 238
">>Z Polski dawnej tworzę fantastyczną legendę<<", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" z. 5 Joanna Wiszniewicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 252
"Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831", Andrzej Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 280 : [recenzja] Julian Maślanka Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka przedkolbergowska", pod redakcją Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 528 + 19 wklejek ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Julian Maślanka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 288-300
"Antoni Małecki jako historyk literatury polskiej", Julian Maślanka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 299
">>Krakus<< Norwida - misterium narodowe", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 306
"Literatura a dzieje bajeczne", Julian Maślanka, Warszawa 1984 : [recenzja] Hanna Filipkowska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Zorian Dołęga Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne", Julian Maślanka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 13, ss. 160; "„O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem” oraz inne pisma i listy", Zorian Dołęga Chodakowski, opracował i wstępem opatrzył Julian Maślanka, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 454 + 12 wklejek ilustr., 1 mapa oraz errata na wklejce : [recenzja] Alina Witkowska Zorian Dołęga Chodakowski (aut. dzieła rec.) Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 355-361
Twórczość ludowa w polskiej krytyce literackiej w latach 1831-1854 Julian Maślanka s. 379-405
"Literatura a dzieje bajeczne", Julian Maślanka, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 390
Nieznany rękopis córki Adama Mickiewicza Julian Maślanka s. 417-422
Nauka w relacji Pigonia i jego korespondentów Julian Maślanka s. 468-477
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867", Jarmil Pelikán, Praha 1963, Státni Pedagogické Nakladatelství, Opera Universitatis Purkynianae Brunensis-Facultas Philosophica, t. 89, s. 204, 4 nlb. : [recenzja] Julian Maślanka Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 554-561