Znaleziono 10 artykułów

Barbara Petrozolin-Skowrońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gazeta Handlowa" i "Nowa Gazeta" (1864-1918) Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 41-72
Cytadela w życiu politycznym Warszawy przed powstaniem styczniowym Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 69-78
"Encyklopedia wiedzy o prasie", pod red. Juliana Maślanki, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 103-109
"Sfinks" w latach 1908-1913 Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 115-150
"Liberum veto" t. 1-2, wybór i wstęp Samuel Sandler ; komentarze oprac. Maria Brykalska, Warszawa 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 123-130
"Liberum veto" A. Świętochowskiego wobec rewolucji 1905-1907 : część I Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 183-196
"Aleksander Świętochowski redaktor <Prawdy>", Maria Brykalska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 337-343
"Liberum veto" A. Świętochowskiego wobec rewolucji 1905-1907 : część II : felieton Świętochowskiego wobec aktualnych wydarzeń i problemów Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 339-360
Próba utworzenia w Warszawie w latach 1907-1908 nowego tygodnika liberalnego w świetle listów Tadeusza Micińskiego, Gustawa Daniłowskiego i Jana Lorentowicza Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 371-384
Polska książka emigracyjna i jej drogi do kraju : spotkanie z Jerzym Kulczyckim Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 585-586