Znaleziono 5 artykułów

Jarmil Pelikán

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Juliusz Słowacki wśród Czechów. (Zarys historycznobibliograficzny)", Jarmil Pelikán, Brno 1974, Universita J. E. Purkynĕ v Brnĕ, „Opera Univeresitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica”, „Spisy University J. E. Purkynĕ v Brnĕ. Filosofická fakulta”, Nr 194, ss. 186, 2 nlb., 15 wklejek ilustr. + 1 wklejka metrykalna : [recenzja] Janina Teresa Lasecka Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 313-318
"Juliusz Słowacki wśród Czechów. (Zarys historycznobibliograficzny)", Jarmil Pelikán, Brno 1974; "Dramat polski na scenie czeskiej do otwarcia Teatru Narodowego", Jan Korzenny, Praha 1975, Státní pedagogické nakladatelství, Spisy Pedagogické fakulty v Ostravĕ, Nr 32, Pedagogická fakulta v Ostravĕ, ss. 122 + 20 wklejek ilustr. : [recenzja] Jiří Damborský Jan Korzenny (aut. dzieła rec.) Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Slovník spisovatelů. Polsko", za vedení Otokara Bartoše zpracovali Otokar Bartoš, Hana Jechová, Mečislav Krhoun, Jiři Krystýnek, Bořivoj Křemenák, Jarmil Pelikán, Krystyna Kardyni- Pelikánová, Oldřich Rafaj, Pavol Winczer, úvodní studii napsal Otokar Bartoš, chronologický přehled sestavil Josef Vlášek, Praha 1974, Odeon, ss. 468, nlb. 52 : [recenzja] Jiří Damborský Otokar Bartoš (aut. dzieła rec.) Hana Jechová (aut. dzieła rec.) Mečislav Krhoun (aut. dzieła rec.) Jiři Krystýnek (aut. dzieła rec.) Bořivoj Křemenák (aut. dzieła rec.) Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) Krystyna Kardyni- Pelikánová (aut. dzieła rec.) Oldřich Rafaj (aut. dzieła rec.) Josef Vlášek (aut. dzieła rec.) Pavol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 349-352
"Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862)", zebrali i opracowali Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold i Artur Ciemnoczołowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 652 + 10 wklejek ilustr. : [recenzja] Jarmil Pelikán Artur Ciemnoczołowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pecold (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 544-554
"Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867", Jarmil Pelikán, Praha 1963, Státni Pedagogické Nakladatelství, Opera Universitatis Purkynianae Brunensis-Facultas Philosophica, t. 89, s. 204, 4 nlb. : [recenzja] Julian Maślanka Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 554-561