Znaleziono 3 artykuły

Jan Korzenny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z działalności placówki polonistycznej w Ostrawie Jan Korzenny s. 152-159
Listy Bałuckiego do Arnošta Schwaba-Polabskiego s. 199-227
"Juliusz Słowacki wśród Czechów. (Zarys historycznobibliograficzny)", Jarmil Pelikán, Brno 1974; "Dramat polski na scenie czeskiej do otwarcia Teatru Narodowego", Jan Korzenny, Praha 1975, Státní pedagogické nakladatelství, Spisy Pedagogické fakulty v Ostravĕ, Nr 32, Pedagogická fakulta v Ostravĕ, ss. 122 + 20 wklejek ilustr. : [recenzja] Jiří Damborský Jan Korzenny (aut. dzieła rec.) Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 319-322