Znaleziono 4 artykuły

Janina Teresa Lasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W obronie artysty : Maria Konopnicka o "Beniowskim" Słowackiego Janina Teresa Lasecka s. 133-144
Orient w polskiej powieści poetyckiej : zarys problematyki Janina Teresa Lasecka s. 203-225
Obchody ku czci Juliusza Słowackiego : przegląd ważniejszych uroczystości Janina Teresa Lasecka s. 235-256
"Juliusz Słowacki wśród Czechów. (Zarys historycznobibliograficzny)", Jarmil Pelikán, Brno 1974, Universita J. E. Purkynĕ v Brnĕ, „Opera Univeresitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica”, „Spisy University J. E. Purkynĕ v Brnĕ. Filosofická fakulta”, Nr 194, ss. 186, 2 nlb., 15 wklejek ilustr. + 1 wklejka metrykalna : [recenzja] Janina Teresa Lasecka Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 313-318