Znaleziono 4 artykuły

Pavol Winczer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Element zabawowy w poezji awangardowej : (na przykładzie czeskiego poetyzmu) Pavol Winczer s. 7-23
Odpowiedź na ankietę "Dziesięć najwybitniejszych prac z zakresu polskiego literaturoznawstwa XX wieku" Pavol Winczer s. 205-209
"Poetika básnických smerov v pol’skej a slovenskej poézii 20. storočia", Pavol Winczer, Bratislava 1974, Slovenská Akadémia Vied, Literárnovedný ústav, „Veda. Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied”, ss. 176 : [recenzja] Krzysztof Krasuski Pavol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 322-329
"Slovník spisovatelů. Polsko", za vedení Otokara Bartoše zpracovali Otokar Bartoš, Hana Jechová, Mečislav Krhoun, Jiři Krystýnek, Bořivoj Křemenák, Jarmil Pelikán, Krystyna Kardyni- Pelikánová, Oldřich Rafaj, Pavol Winczer, úvodní studii napsal Otokar Bartoš, chronologický přehled sestavil Josef Vlášek, Praha 1974, Odeon, ss. 468, nlb. 52 : [recenzja] Jiří Damborský Otokar Bartoš (aut. dzieła rec.) Hana Jechová (aut. dzieła rec.) Mečislav Krhoun (aut. dzieła rec.) Jiři Krystýnek (aut. dzieła rec.) Bořivoj Křemenák (aut. dzieła rec.) Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) Krystyna Kardyni- Pelikánová (aut. dzieła rec.) Oldřich Rafaj (aut. dzieła rec.) Josef Vlášek (aut. dzieła rec.) Pavol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 349-352