Znaleziono 3 artykuły

Anna Goreniowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Adamczyk Edward Balcerzan Krystyna Czajkowska Anna Goreniowa Konstanty Stanisław Kamiński Jan Kucharski s. 107-128
"Funkcje ideologiczne narracyjnej formy utopii", Anna Goreniowa, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Anna Goreniowa (aut. dzieła rec.) s. 201
"Problemy modernistycznej krytyki kultury", Anna Goreniowa, Białystok 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Anna Goreniowa (aut. dzieła rec.) s. 253