Znaleziono 21 artykułów

Jan Kucharski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The rhetoric of Simon's adversary (Lysias 3) Jan Kucharski s. 35-50
Ideowe i kompozycyjne funkcje Smętka w "Wietrze od morza" Jan Kucharski s. 45-64
Patterns of Revenge in Greek Tragedy : Liberation and Deliverance Jan Kucharski s. 67-83
"Zbiór przepisów meldunkowych" oprac. J. Kucharski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 75
Władysławowo, woj. gdańskie, St. 4, AZP: 03-42/1 Jan Kucharski Barbara Lepówna Piotr Scheffer Robert Wojtaszek s. 78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Władysławowo, woj. gdańskie Jan Kucharski Barbara Lepówna s. 82-83
Thaddeus Zieliński in the eyes of a modern hellenist Jan Kucharski s. 99-110
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Adamczyk Edward Balcerzan Krystyna Czajkowska Anna Goreniowa Konstanty Stanisław Kamiński Jan Kucharski s. 107-128
Władysławowo, woj. gdańskie, st. 4 Jan Kucharski Barbara Lepówna s. 117
Puck, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Jan Kucharski Barbara Lepówna Andrzej Niedźwiedzki Wojciech Rossa s. 141
Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Roman Gołębiewski Włodzimierz Kowalewski Jan Kucharski Barbara Lepówna Wojciech Rossa Barbara Spigarska s. 150
Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Stanisław Kostka Jan Kucharski Janina Kurowska Barbara Lepówna Wojciech Rossa s. 151
Władysławowo, woj. gdańskie. Stanowisko 4 Jan Kucharski Barbara Lepówna s. 180-181
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zarnowska (Czarnowsko), gm. Wicko, woj. słupskie, wrak II Jan Kucharski Przemysław Smolarek s. 182
"Ideowe i kompozycyjne funkcje Smętka w >>Wietrze od morza<<", Jan Kucharski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Wczesne opowiadania i nowele Stefana Żeromskiego", Jan Kucharski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie", nr 1 (1972) : [recenzja] Jerzy Kądziela Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 214
Gniew, woj. gdańskie. Stanowisko 3 Elżbieta Choińska-Bochdan Jan Kucharski Henryk Paner Przemysław Smolarek s. 224-227
Gniew, woj. gdańskie Elżbieta Choińska-Bochdan Jan Kucharski s. 234-235
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tolkmicko, woj. elbląskie Jan Kucharski Przemysław Smolarek s. 247
"Bibliografia prac Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 1928-1958", Wiesław Bieńkowski, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972; "Bibliografia prac Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1956-1971", Jan Kucharski, Paweł Groth, Zofia Ratajczak, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Paweł Groth (aut. dzieła rec.) Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) Zofia Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 343-347
Kopernik w polskich utworach dramatycznych Jan Kucharski s. 475-510