Znaleziono 30 artykułów

Janusz Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki innowacyjności i konkurencyjności w prywatyzowanych przedsiębiorstwach Janusz Pawłowski s. 23-34
    Zacytuj
  • Udostępnij
Romantyzmy Stanisława Brzozowskiego Janusz Pawłowski s. 88-100
"Nie buduję domów ani nie stawiam mostów" Janusz Pawłowski s. 91-95
"W świetle i cieple gazowego płomienia" : sprawozdanie z wystawy poświęconej olsztyńskiej gazowni Janusz Pawłowski s. 97-98
"Adresat jako kategoria poetyki", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XVI (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 115
"Powieść >>nagiej duszy<<", Stanisław Eile, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 128
"Małe narracje Mirona Białoszewskiego", Michał Głowiński, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Koncert poetycki", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 136
Wokół powstanda styczniowego Janusz Pawłowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Gesty śpiewaków operowych", Anna Barańczak, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 138
"Nasza wola-polska gola", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 138
"Jednostki wypowiedzi", Michel Foucault, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Michel Foucault (aut. dzieła rec.) s. 140
"Anatomia Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Średniowiecze i znaki", Bronisław Geremek, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Bronisław Geremek (aut. dzieła rec.) s. 142
"Myślenie strukturalne w badaniu sztuki", Mieczysław Porębski, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 144
"Wyznania antysemioty", Stanisław Lem, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 144
">>Siużet<< -co to za zwierz?", Roman Zimand, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 150
Gombrowicz i lęk : uwagi o "Diariuszu Rio Parana" Janusz Pawłowski s. 151-164
"Historia i przenośnia", Konrad Górski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Janusz Pawłowski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 172
Filozofia i poetyka Janusz Pawłowski Michał Bachtin (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Gombrowicz i lęk. Uwagi o >>Diariuszu Rio Parana", Janusz Pawłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Świat poetycki Juliana Przybosia", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kręgi wspólnoty. Szkice literackie", Wacław Sadkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Pawłowski Wacław Sadkowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Droga katechumena", Jerzy Zawieyski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Zawieyski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Romantyzm Stanisława Brzozowskiego", Janusz Pawłowski, "Teksty" nr 5 (1972) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Nie buduję domów ani nie stawiam mostów<<", Janusz Pawłowski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 243
Kompetencje w zasobach przedsiębiorstwa Janusz Pawłowski s. 261-269
"Twórczość S. I. Witkiewicza" - Konferencja w IBL PAN (3-5 grudnia 1970) Krzysztof Dybciak Janusz Pawłowski s. 383-389
Demografia Warmii i Mazur : stan i potrzeby badawcze Janusz Pawłowski s. 511-520
"Od Wersalu do Poczdamu - studia i materiały", Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Janusz Pawłowski Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 533-536