Znaleziono 42 artykuły

Jacek Wijaczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żydzi w Prusach Książęcych (1525-1701) Jacek Wijaczka s. 3-14
Kontakty dyplomatyczne Prus Książęcych z Francją w latach 1525-1568 Jacek Wijaczka s. 3-12
Proces o mord rytualny w Kopysi w latach 1693-1694 Jacek Wijaczka s. 9-41
Mężczyźni jako ofiary procesów o czary przed sądem łobżenickim w drugiej połowie XVII wieku Jacek Wijaczka s. 17-30
Związki handlowe ziem litewskich i białoruskich z Królewcem w świetle rejestrów celnych komory grodzieńskiej z lat 1600 i 1605 Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 21-31
Potop szwedzki w świadomości historycznej Polaków Jacek Wijaczka s. 29-45
Związki Jana Bugenhagena z Prusami Królewskimi i Prusami Książęcymi Jacek Wijaczka s. 33-46
Rewizja gruntów w komornictwie olsztyńskim z roku 1717 Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 53-68
"Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku", Jacek Wijaczka, Toruń 2007 : [recenzja] Jerzy Marek Łapo Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 74-79
Kwestia dziesięciny w Rzeszy Niemieckiej, Polsce i Prusach Książęcych w XVI wieku Jacek Wijaczka Gunther Zimmermann (aut. dzieła rec.) s. 77-87
Szkolnictwo elementarne w Prusach Książęcych w XVI i XVII w. Jacek Wijaczka Gerhard Düsterhaus (aut. dzieła rec.) s. 89-98
Rewizja gruntów w komornictwach lidzbarskim, reszelskim i dobromiejskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 99-115
Proces Żyda Izaaka Mejerowicza o bluźnierstwo przed sądem miejskim w Olecku w 1704 roku Jacek Wijaczka s. 113-119
Polowanie na czarownice i czarowników w Nowem nad Wisłą i najbliższej okolicy miasta w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku Jacek Wijaczka s. 119-144
"Gelehrte Kontakte zwischen Finnland und Göttingen zur Zeit der Aufklärung. Ausstelung aus anlass des 500-jährigen Jubiläums des finnischen Buches", Göttingen 1988 : [recenzja] Jacek Wijaczka s. 134-138
Inwentarz dóbr tuczyńskich na Wołyniu z 1742 r. Jacek Wijaczka s. 135-149
Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 149-191
Ostatnia misja dyplomatyczna Asverusa von Brandta w Augsburgu w roku 1559 Jacek Wijaczka s. 167-177
Materiały do biografii Szymona Musäusa, luterańskiego teologa z XVI wieku Jacek Wijaczka s. 171-191
Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku Jacek Wijaczka s. 197-219
Proces o czary we wsi Osowo z 1686 roku Jacek Wijaczka s. 221-230
Warmia wczesnonowożytna w polskich badaniach historycznych po 1945 roku Jacek Wijaczka s. 225-238
"Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel", Bd. 1: 1501-1600, Tl. 1-2, bearb. von Małgorzata Gałuszka und Marian Malicki, München-New York-London-Paris 1992 : [recenzja] Jacek Wijaczka Małgorzata Gałuszka (aut. dzieła rec.) Marian Malicki (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Aufsätze und Beiträge zu Kurfürst Moritz von Sachsen", Bd. 1-2, Simon Issleib, Köln-Wien 1989 : [recenzja] Jacek Wijaczka Simon Issleib (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Rewizja gruntów w komornictwach orneckim, jeziorańskim i barczewskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 229-243
"Zwischen Hauptwache und Stockhaus. Kriminalität und Strafjustiz in Thorn im 18. Jahrhundert", Martina Thomsen, Marburg 2005 : [recenzja] Jacek Wijaczka Martina Thomsen (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Hexen und Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit", Walter Rummel, Rita Voltmer, Darmstadt 2008 : [recenzja] Jacek Wijaczka Walter Rummel (aut. dzieła rec.) Rita Voltmer (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia", Danuta Kowalewska, Toruń 2009 : [recenzja] Jacek Wijaczka Danuta Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 283-287
O procesach o czary w "Prusach Brandenburskich" Stanisław Salmonowicz Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 291-302
Pośród pruskich wiedźm : (Jacek Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 363, bibliogr., indeks geogr., ilustr., tabele, aneks.) Andrzej Karpiński Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 293-299
"Magia i czary: polowania na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych", Jacek Wijaczka, Toruń 2008 : [recenzja] Marek M. Pacholec Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Pisma. Edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Jacek Wijaczka Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung", hrsg. von Michael North, Köln-Weimar-Wien 2009 : [reecenzja] Jacek Wijaczka Michael North (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Miasta warmińskie w latach 1466-1772, samorząd, społeczeństwo, gospodarka", Jerzy Kiełbik, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jacek Wijaczka Jerzy Kiełbik (aut. dzieła rec.) s. 347-351
„Stanisława księcia Poniatowskiego Diariusz podróży w roku 1784 w kraje niemieckie przedsięwziętej”, wyd. Jacek Wijaczka, Kielce 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 374-375
Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku Jacek Wijaczka s. 379-406
Taryfa łanów Warmii z 1718 roku Jacek Wijaczka s. 415-429
"Von Königsberg an die Loire. Quellen zur Handelsreise des herzoglich-preußischen Faktors Antoine Maillet nach Frankreich in den Jahren 1562 bis 1564", ausgewählt und bearb. von Dieter Heckmann, Köln-Weimar-Wien 1993 : [recenzja] Jacek Wijaczka Dieter Heckmann (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Żydzi szydłowieccy. Materiały z sesji popularnonaukowej 22 lutego 1997 roku", red. Jacek Wijaczka, Szydłowiec 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 459-460
"Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI-XVIII wieku", pod red. Jacka Wijaczki, Kielce 1997 : [recenzja] Andrzej Piątkowski Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 469-477
Rewizja gruntów w komornictwach braniewskim, pieniężneńskim i fromborskim z 1717 roku Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 469-483
"Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku", wyd. Jacek Wijaczka, Toruń 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Danuta Bogdan Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 591-596