Znaleziono 8 artykułów

Bogdan Burdziej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Bogdan Burdziej s. 173-174
">>Szkice<< Adama Szymańskiego a >>Wspomnienia z domu umarłych<< Fiodora Dostojewskiego", Bogdan Burdziej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 178
"Problem >>duszy rosyjskiej<< w publicystyce okresu Młodej Polski",Bogdan Burdziej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 196
"Super flumina Babylonis : Psalm 136(137) w literaturze polskiej XIX-XX w.", Bogdan Burdziej, Toruń 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Inny świat ludzkiej nadziei : „Szkice” Adama Szymańskiego na tle literatury zsyłkowej", Bogdan Burdziej, Toruń 1991 : [recenzja] Anna Martuszewska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 236-241
"Dzieje cenzury w Rosji", Bogusław Mucha, Łódź 1994; "Świat pod kontrolą : wybór materiałów z Archiwum Cenzury Rosyjskiej w Warszawie", wybór, przekład i opracowanie Maria Prussak, indeks oprac. Aldona Kubikowska, Warszawa 1994; "Pamiętnik woźnego cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], oprac. i wstępem poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) Aldona Kubikowska (aut. dzieła rec.) Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łasiewicki (aut. dzieła rec.) s. 243-257
"Prus, Orzeszkowa i inni o pornografii. Zapomniane wypowiedzi w ankiecie lwowskiej sodalicji akademickiej z 1909 roku", Bogdan Burdziej, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Jan Zieliński Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 328