Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Meller

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
Psalmy "nad miód słodsze" i tłumacz-pszczoła : o Jakuba Lubelczyka "Psałterzu Dawida" z r. 1558 słów kilka Katarzyna Meller s. 114-121
Wino jako element krajobrazu kulturowego regionu : na przykładzie powieści "Grünberg" Krzysztofa Fedorowicza Katarzyna Meller s. 143-152
O pieśniowej twórczości Jakuba Lubelczyka Katarzyna Meller s. 151-175
Bracia czescy w perspektywie historycznoliterackiej. Wiek XVI Katarzyna Meller s. 155-163
"„Noc przeszła, a dzień się przybliżył” : studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku", Katarzyna Meller, Poznań 2004 : [recenzja] Ireneusz Szczukowski Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"O pieśniowej twórczości Jakuba Lubelczyka", Katarzyna Meller, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 237
"Zapomniane dzieło Jakuba Lubelczyka", Katrzyna Meller, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 388