Znaleziono 16 artykułów

Miron Wolny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świętokradztwo Pyrrusa w świątyni Persefony w Lokroi Epizephyrioi Miron Wolny s. 7-16
Oszustwa Abilyksa - fikcja literacka czy rzeczywisty symptom słabości polityki Barkidów w Hiszpanii w początkowym okresie drugiej wojny punickiej? Miron Wolny s. 7-23
Pyrrhus' Return to Epirus and Neoptolemos' Death (296 B.C.) Miron Wolny s. 7-13
Maharbal- poddowódca kartagiński w wojsku Hannibala (219-216 Miron Wolny s. 7-29
Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? : list do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.) Miron Wolny s. 7-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Inhumana crudelitas" wodza Hannibala Miron Wolny s. 7-18
Fragment przekazu Fabiusza Piktora w dziele Polibiusza Miron Wolny s. 11-23
Konflikty w sztabie Hannibala? Miron Wolny s. 39-47
"Ideologia i propaganda w starożytności: materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 12-14 września 2000", Rzeszów 2004 : [recenzja] Miron Wolny s. 245-253
"Cannae: the Expirience of Battle in The Second Punic War", Gregory Daly, London 2002 : [recenzja] Miron Wolny Gregory` Daly (aut. dzieła rec.) s. 284-289
«Lex Claudia» a rozwój kariery politycznej Gajusza Flaminiusza Miron Wolny s. 327-334
"Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e.", Bernard Nowaczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Miron Wolny Bernard Nowaczyk (aut. dzieła rec.) s. 337-340
I Warszawskie Syssytie Miron Wolny s. 357-359
"Aleksander Wielki", Krzysztof Nawotka, Wrocław 2004 : [recenzja] Miron Wolny Krzysztof Nawotka (aut. dzieła rec.) s. 382-388
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dzieje Kartagińczyków: historia nie zawsze ortodoksyjna", Krzysztof Kęciek, Warszawa 2003 : [recenzja] Miron Wolny Krzysztof Kęciek (aut. dzieła rec.) s. 433-440
Konferencja naukowa "Zbytek i ubóstwo w starożytności i sredniowieczu", Kielce, 10-11 marca 2009 roku Jan Gancewski Miron Wolny s. 536-540