Znaleziono 25 artykułów

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 5
Księga gości jako interakcyjny komponent stron internetowych Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 13-30
Nowe media a nowe gatunki - wstępna charakterystyka genologiczna internetowego forum dyskusyjnego Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 27-38
Analiza językowa okładek tygodników opinii na przykładzie „Polityki”, „Przekroju” i „Wprost” Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 57-72
Inforozrywka (infotainment) w portalach informacyjnych tvn24.pl i tvp.info Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 65-75
Akronimy internetowe : wstępny zarys problematyki Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 75-83
"Bo my odmieńcy musimy trzymać się razem..." : o wizerunku odmienności w polskich internetowych listach dyskusyjnych Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 81-92
Intencjonalne językowe zakłócenia komunikacji internetowej (trolling, flaming, hejting) Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 89-97
"Komunikacja w mediach społecznośœciowych", Wojciech Gustowski, Gdynia 2012 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Wojciech Gustowski (aut. dzieła rec.) s. 97-99
Udana prezentacja o prezentacji Alina Naruszewicz-Duchlińska Tomasz Kammel (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziœś", Kinga Zawodzińska-Bukowiec, Kraków 2014 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Kinga Zawodzińska-Bukowiec (aut. dzieła rec.) s. 109-111
Asynchroniczność jako jedna z cech gatunkowych grup dyskusyjnych (newsgroups) Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 111-116
"O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich", Alina Fras, Wrocław 2013 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Alina Fras (aut. dzieła rec.) s. 121-123
Onimiczna kreatywność translatorska w tytułach filmów i seriali Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 147-158
"Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.)", A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Elżbieta Sobczak Alina Naruszewicz-Duchlińska (aut. dzieła rec.) s. 153-158
"Komunikacja językowa w Internecie", Jan Grzenia, Warszawa 2006 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Jan Grzenia (aut. dzieła rec.) s. 163-167
Moralność zastąpiona przez medialność? Alina Naruszewicz-Duchlińska Wiesław Gałązka (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Rozmowa z cyfrowym cieniem : model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej", Piotr Sitarski, Kraków 2002 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Piotr Sitarski (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Norma a komunikacja", red. M. Steciąg i M. Bugajski, Wrocław 2009 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska M. Bugajski (aut. dzieła rec.) M. Steciąg (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Sprawozdanie z konferencji „Onomastyka medialna” (Olsztyn, 22−23 października 2015) Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 237-239
Wirtualny Hyde Park - kilka uwag o komentarzach internetowych Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 249-253
"Galaktyka języka Internetu", Joanna Wrycza, Gdynia 2008 : [recenzja] Alina Naruszewicz-Duchlińska Joanna Wrycza (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Wszyscy jesteśmy anglofilami? Alina Naruszewicz-Duchlińska Tomasz Chyrzyński (aut. dzieła rec.) s. 312-314
O (nie)miejscu pomiędzy przestrzeniami Alina Naruszewicz-Duchlińska Barbara Kita (aut. dzieła rec.) s. 366-368
Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur : sprawozdanie z konferencji Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 619-621