Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Polak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Określenie przydatności mieszanin akrylo-silikonowych do strukturalnego wzmacniania i ochrony kamiennych obiektów zabytkowych Katarzyna Polak s. 127-146
Nieznane materiały do biografii Anny Jagiellonki z Riksarkivet w Sztokholmie : list senatorów i inwentarz sreber Zygmunta Augusta z 1574 r. Wojciech Polak Katarzyna Polak s. 137-149
List opata oliwskiego Adama Trebnica do prymasa Wawrzyńca Gembnickiego w sprawie krzyża na katedrze gnieźnieńskiej (1618 r.) Wojciech Polak Katarzyna Polak s. 193-197
Rachunek zysków i strat jako źródło informacji w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Katarzyna Polak s. 233-246