Znaleziono 8 artykułów

Jan Nĕmeček

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edvard Beneš i Władysław Sikorski : spojrzenie ze strony czeskiej Jan Němeček s. 119-134
"Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé svĕtové války", Jan Kuklík, Jan Nĕmeček, Praha 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklik (aut. dzieła rec.) Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) s. 136-137
Česká historiografie z let 2007–2010 k československo-polským vztahům ve 20. století Jiří Friedl Jan Němeček s. 200-210
"Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945", Jan Němeček, Praha 2003, Academica, ss. 373 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Jan Němeček (aut. dzieła rec.) s. 266-273
„Československo–sovětskě vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty, t. 1 (březen 1939 — červen 1943)”, wyd. Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šovíček, Miroslav Tejchman, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Nováčková (aut. dzieła rec.) Jan Němeček (aut. dzieła rec.) Miroslav Tejchman (aut. dzieła rec.) Ivan Šovíček (aut. dzieła rec.) s. 380-382
„Od Spojenectví K Roztržce. Vztahy Československé a Polské exilové reprezentace 1939–1945”, J. Němeček, Praha 2003 : [recenzja] Roman Baron Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) s. 421-427
"Československo–francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940–1945", wyd. Jan Nĕmeček, Helena Nováčková, Ivan Št’oviček, Jan Kuklík, Praha 2005 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklík (aut. dzieła rec.) Helena Nováčková (aut. dzieła rec.) Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) Ivan Št’oviček (aut. dzieła rec.) s. 423-425
„Válečné deníky Jana Opočenského”, wyd. Jana Čechurová, Jan Kuklík, Jaroslav Čechura, Jan Němeček, Praha 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklík (aut. dzieła rec.) Jan Němeček (aut. dzieła rec.) Jaroslav Čechura (aut. dzieła rec.) Jana Čechurová (aut. dzieła rec.) s. 499-501