Znaleziono 9 artykułów

Roman Baron

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przed podjęciem misji życiowej : z lwowskiej drukarni w świat literatury : droga Mariana Szyjkowskiego do objęcia Katedry Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Karola w Pradze Roman Baron s. 114-140
Wokół stereotypów Czechów i Polaków Roman Baron s. 135-152
Wydarzenie w konteście polsko-czeskich kontaktów naukowych : I Kongres Czechoznawstwa Polskiego – „Od Szczecina do Cieszyna”, jesień 2016 r. Roman Baron s. 137-143
Dobrze czy źle? : stan badań nad dziejami stosunków czesko-polskich w XIX wieku Roman Baron s. 149-163
Slavnostní udělení Řádu za zásluhy o Polskou republiku prof. Krystyně Kardyni-Pelikánové a prof. Jarmilu Pelikánovi Roman Baron Roman Madecki s. 262-270
"Ambasadorowie wzajemnego porozumienia. Niedocenie- ni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XX w.). Studia i szkice", Roman Baron, Toruń 2013 : [recenzja] Damian Szymczak Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno–wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko–Karwińskim (1894–1919)”, Roman Baron, Opole 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 306-307
„Od Spojenectví K Roztržce. Vztahy Československé a Polské exilové reprezentace 1939–1945”, J. Němeček, Praha 2003 : [recenzja] Roman Baron Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) s. 421-427
"Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna", Roman Baron, Toruń 2009 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 859-862