Znaleziono 61 artykułów

Marian Marek Drozdowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W pięćdziesiątą rocznicę procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej Marian Marek Drozdowski s. 6-20
Refleksje o Powstaniu Styczniowym Marian Marek Drozdowski s. 11-24
Aktywność Aleksandra Kamińskiego w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. Marian Marek Drozdowski s. 13-27
Powstanie Warszawskie w interpretacji Władysława Pobóg-Malinowskiego Marian Marek Drozdowski s. 13-26
Aktywność Aleksandra Kamińskiego w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. Marian Marek Drozdowski s. 13-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powstanie Warszawskie w interpretacji Władysława Pobóg-Malinowskiego Marian Marek Drozdowski s. 13-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ksiądz Jan Twardowski i Jego poezja Marian Marek Drozdowski s. 14-31
Ksiądz Jan Twardowski i Jego poezja Marian Marek Drozdowski s. 14-31
Dokumenty Powstania Warszawskiego Marian Marek Drozdowski s. 28-29
Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w myśli politycznej Józefa Piłsudskeigo Marian Marek Drozdowski s. 29-55
Specyfika Powstania Warszawskiego na tle europejskich powstań 1944 r. Marian Marek Drozdowski s. 46-55
Specyfika Powstania Warszawskiego na tle europejskich powstań 1944 r. Marian Marek Drozdowski s. 46-55
Model Prezydentury (Naczelnictwa Państwa) Józefa Piłsudskiego (1918-1922) Marian Marek Drozdowski s. 50-76
Model Prezydentury (Naczelnictwa Państwa) Józefa Piłsudskiego (1918-1922) Marian Marek Drozdowski s. 50-76
Spór o Prezydenta Ignacego Mościckiego Marian Marek Drozdowski s. 53-62
Wieniawa - sienkiewiczowski rycerz XX wieku Marian Marek Drozdowski s. 55-72
Stanisław Wojciechowski działacz społeczny, prezydent, spółdzielca Marian Marek Drozdowski s. 61-66
Rola legionów Polskich w walce o Niepodległość Marian Marek Drozdowski s. 68-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje o autonomii śląskiej Marian Marek Drozdowski s. 75-90
Spór o Wieniawę Marian Marek Drozdowski s. 79-84
Spór o rok 1920 Marian Marek Drozdowski s. 84-92
Ostatni z wielkich piłsudczyków Marian Marek Drozdowski s. 85-90
Józef Piłsudski a polski anarchizm Marian Marek Drozdowski s. 85-92
Spór o Jałtę Marian Marek Drozdowski s. 85-88
Sienkiewicz – Paderewski. Przyjaźń i wspólny etos Marian Marek Drozdowski s. 93-104
W stulecie urodzin Mieczysława Niedziałkowskiego : szermierza polskiej demokracji Marian Marek Drozdowski s. 96-102
Litwa w polityce Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa, Naczelnego Wodza i męża stanu RP Marian Marek Drozdowski s. 101-115
Powstanie Warszawskie z perspektywy pięćdziesięciolecia Marian Marek Drozdowski s. 107-112
Rzeczpospolita Polska czasu wojny Marian Marek Drozdowski s. 111-118
Mazurek Dąbrowskiego i jego twórca Marian Marek Drozdowski s. 113-118
Rodowód naszych słabości Marian Marek Drozdowski s. 115-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kobiety w życiu Stefana Starzyńskiego Marian Marek Drozdowski s. 119-125
Aktualność myśli i doświadczeń Eugeniusza Kwiatkowskiego Marian Marek Drozdowski s. 119-124
Powstańcza Warszawa Macieja Kwiatkowskiego Marian Marek Drozdowski s. 127-130
Reakcja prezydenta Władysława Raczkiewicza na Układy Jałtańskie Marian Marek Drozdowski s. 132-142
"Historycy i politycy warszawscy 1900-1950", Witold Kamieniecki, Wrocław 1992 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Witold Kamieniecki (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Spór o reformy Władysława Grabskiego (na marginesie pracy Wandy Sułkowskiej, Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego, Ossolineum, Wrocław 1996) Marian Marek Drozdowski Wanda Sułkowska (aut. dzieła rec.) s. 143-156
„Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925)”, Władysław Grabski, oprac. Marian Marek Drozdowski, Warszawa-Rzeszów 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) Władysław Grabski (aut. dzieła rec.) s. 145
Stanisław Kruczek na tle dziejów Sądecczyzny Marian Marek Drozdowski s. 159-192
"Z Kijowa na Piccadilly", Stanisław Sławomir Nicieja, Opole 1994 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Stanisław Sławomir Nicieja (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim", Henryk Kocój, Kraków 2011 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 193-198
Kiedy "Mazurek Dąbrowskiego" stał się hymnem Marian Marek Drozdowski Jerzy Klejna s. 204
Wpływ Józefa Piłsudskiego na harcerski etos i działalność (1910-1939) Marian Marek Drozdowski s. 213-230
Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim Marian Marek Drozdowski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Jerzy Giedroyć : przyczynek do portretu i miejsca w polskiej kulturze politycznej Marian Marek Drozdowski s. 253-269
Jeszcze raz o Powstaniu Styczniowym Marian Marek Drozdowski Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 265-269
Warszawa czeka na pomnik Władysława Reymonta Marian Marek Drozdowski s. 301-309
Pamięci Jana Górskiego i Andrzeja Szczypiorskiego Marian Marek Drozdowski s. 311-313
Nieznana ikonografia powstania sierpniowego 1944 Marian Marek Drozdowski Tadeusz Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 319-327
„Warszawskie środowisko historyczne w XX wieku. Dziewięćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii”, red. Marian M. Drozdowski, Hanna Szwankowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Barbara Jakubowska Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 334-335
Historyk polskiego ruchu ludowego Marian Marek Drozdowski s. 335-338
Refleksje o roli gen. Józefa Hallera w dziejach Polski Marian Marek Drozdowski Beata Czekaj-Wiśniewska (aut. dzieła rec.) Dariusz Radziwiłłowicz (aut. dzieła rec.) s. 336-346
"Warszawiacy i ich miasto w latach drugiej Rzeczypospolitej", Marian Marek Drozdowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 376-377
"Historia i trochę polityki : wspomnienia", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 395-402
Refleksje o Wyspiańskim Marian Marek Drozdowski Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 405-411
Na marginesie recenzji prof. Mariana Marka Drozdowskiego Nieznana ikonografia powstania sierpniowego 1944, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 2(58) Z Jacek A. Żurawski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 416-419
Biografia Józefa Stalina Marian Marek Drozdowski Eugeniusz Duraczyński (aut. dzieła rec.) s. 416-424
Spór o Powstanie Warszawskie Marian Marek Drozdowski Andrzej Leon Sowa (aut. dzieła rec.) s. 429-436
"Społeczeństwo, państwo, politycy II Rzeczypospolitej : szkice i polemiki", Marian Marek Drozdowski, Kraków 1972 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 633-640
"Ameryka Północna. Studia", pod red. M. M. Drozdowskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Grobis Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 676-680
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii z czynności Towarzystwa w latach 1993-1996 Bartłomiej Kaczorowski Hanna Szwankowska Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 685-690