Znaleziono 5 artykułów

Jacek A. Żurawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim w latach 1939-1945 : okres wrzesień 1939 - czerwiec 1941 Jacek A. Żurawski s. 55-80
Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim w latach 1939-1945 : okres wrzesień 1939 - czerwiec 1941 Jacek A. Żurawski s. 105-145
„Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym...", red. Tadeusza Skoczka, Warszawa−Proszówki, 2014 : [recenzja] Jacek A. Żurawski Tadeusza Skoczka (aut. dzieła rec.) s. 303-314
Na marginesie recenzji prof. Mariana Marka Drozdowskiego Nieznana ikonografia powstania sierpniowego 1944, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 2(58) Z Jacek A. Żurawski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 416-419
Hej! Kto Polak na bagnety… Ikonografia powstania listopadowego Jacek A. Żurawski s. 419-435
    Zacytuj
  • Udostępnij