Znaleziono 1 artykuł

Wanda Sułkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o reformy Władysława Grabskiego (na marginesie pracy Wandy Sułkowskiej, Źródła sukcesów i przyczyny niepowodzeń reform Władysława Grabskiego, Ossolineum, Wrocław 1996) Marian Marek Drozdowski Wanda Sułkowska (aut. dzieła rec.) s. 143-156