Znaleziono 7 artykułów

Emilian Wiszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939”, Emilian Wiszka, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 133-134
Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce (1920-1939) Emilian Wiszka s. 157-160
Propaganda kolektywizacji : wycieczki polskich chłopów na Ukrainę w latach 1948-1949 Serhij Tkaczow Emilian Wiszka (tłum.) s. 181-205
Ukraiński sojusznik Waldemar Rezmer Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 183-194
"Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1818-1924)", Jan Jacek Bruski, Kraków 2000 : [recenzja] Emilian Wiszka Jan Jacek Bruski (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939", Robert Potocki, Lublin 2003 : [recenzja] Maciej Krotofil Emilian Wiszka Robert Potocki (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939", Emilian Wiszka, Toruń 2001 : [recenzja] Andrzej Romanow Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 275-279