Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Romanow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej w Gdańsku w latach 1891-1920 Andrzej Romanow s. 13-32
Kaszubi i Kaszuby w problematyce pelplińskiego "Pielgrzyma" 1869-1920 Andrzej Romanow s. 83-110
"Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939", Maria Odyniec ; wstęp Bolesław Hajduk, Gdańsk 1983 : [recenzja] Andrzej Romanow Bolesław Hajduk (aut. dzieła rec.) Maria Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 100-106
"Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)", Andrzej Romanow, Gdańsk 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 138-140
Laudacja – prof. Andrzej Zbierski : w dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego Andrzej Romanow s. 188-190
Poznańskie reperkusje założenia i sprzedaży "Gazety Gdańskiej" przez red. Bernarda Zygmunta Milskiego : (nieznany memoriał B.Z. Milskiego z 28 września 1910 r.) Andrzej Romanow s. 195-213
Potrzeby Pomorza kaszubskiego : memoriał gen. dyw. Leona Berbeckiego, dowódcy okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu z dnia 13 czerwca 1927 r. Andrzej Romanow s. 209-229
"„Pielgrzym” pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelplin 2007 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Franciszek Sędzicki (1882-1957) – działacz naukowy, regionalista i poeta kaszubski", Joanna Schodzińska, Gdańsk-Wejherowo 2003 : [recenzja] Andrzej Romanow Joanna Schodzińska (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Czasy, które przeżył : dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) – polityk, działacz gospodarczy i społeczny : materiały z sesji naukowej odbytej 7 maja 2001 r. w Inowrocławiu", oprac. E. Mikołajczak i P. Strachanowski, Inowrocław 2002 : [recenzja] Andrzej Romanow E. Mikołajczak (aut. dzieła rec.) P. Strachanowski (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939", Emilian Wiszka, Toruń 2001 : [recenzja] Andrzej Romanow Emilian Wiszka (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska" (1895-1914)", Grażyna Gzella, Toruń 2015 : [recenzja] Andrzej Romanow Grażyna Gzella (aut. dzieła rec.) s. 287-292
"Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy", Marek K. Jeleniewski, Bydgoszcz 2012 : [recenzja] Andrzej Romanow Marek K. Jeleniewski (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948", Ryszard Michalski, Toruń 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Ryszard Michalski (aut. dzieła rec.) s. 333-338
"Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski (1865-1935)", Tomasz Krzemiński, Toruń 2008 : [recenzja] Andrzej Romanow Tomasz Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 337-340
"Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914", Jacek Banach, Gdańsk 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Jacek Banach (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Procesy prasowe redaktorów <<Gazety Grudziądzkiej>> w latach 1894-1914", Grażyna Gzella, Toruń 2010 : [recenzja] Andrzej Romanow Grażyna Gzella (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Ignacy Łyskowski 1820-1886 : polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Szczepan Wierzchosławski, Toruń 2000 : [recenzja] Andrzej Romanow Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku : studia z dziejów kultury regionu", Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1999 : [recenzja] Andrzej Romanow Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 373-378
"Gdańsk zapomniany... : szkice z dziejów miasta 1914-1939", Andrzej Romanow, Gdańsk 2000 : [recenzja] Dariusz Jakubowski Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 387-392
Wystawa fotograficzno-dokumentalna „Rosyjscy jeńcy wojenni i emigranci w Gdańsku 1914–1939” Andrzej Romanow s. 406
XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu (15-18 września 1999 r.) Andrzej Romanow s. 443-446
""Pielgrzym" pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelpin 2007 : [recenzja] Jan Chłosta Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 563-564