Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śląskie elity wobec zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych w XIII wieku Krzysztof Nowak s. 15-24
Ceny mieszkań a wynagrodzenie i bezrobocie : analiza z wykorzystaniem modeli wektorowo-autoregresyjnych na przykładzie Krakowa Krzysztof Nowak s. 21-33
Cross-Country Comparison of Environmental Concern Jakub Gawraczyński Dorota Markiewicz Paweł Mazurkiewicz Krzysztof Nowak s. 83-101
Media cyfrowe w praktyce pedagogicznej nauczyciela Krzysztof Nowak s. 153-161
Władze czechosłowackie a mniejszość słowacka w Polsce (1947—1956) Krzysztof Nowak s. 185-202
"Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925-1937)", Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Katowice 2001 : [recenzja] Krzysztof Nowak Joanna Januszewska-Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Treści regionalne w edukacji ekologicznej Krzysztof Nowak s. 242-248
„Zaolzie w opiniach konsulów polskich (1948–1960). Raporty dyplomatyczne”, do druku przygotował Krzysztof Nowak, Cieszyn 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Krzysztof Nowak (aut. dzieła rec.) s. 577-578