Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Chojnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa polska o śmierci Lenina Andrzej Chojnowski s. 58-72
"Pośmiertna maska stalinizmu" : „Żołnierz zwycięstwa” Wandy Jakubowskiej jako świadectwo epoki Andrzej Chojnowski s. 107-121
"Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939)", Andrzej Chojnowski, "Przegląd Historyczny" T. 66, 1975, z. 2 : [recenzja] Małgorzata Szostakowska Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939)", Andrzej Chojnowski, "Przegląd Historyczny" T. 66, 1975, z. 2 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Następcy Komendanta : wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939", Piotr Stawecki, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Piotr Stawecki (aut. dzieła rec.) s. 161-167
"Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934)", Piotr Łossowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Piotr Lossowski (aut. dzieła rec.) s. 214-217
Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939) Andrzej Chojnowski s. 217-237
O partiach politycznych II Rzeczypospolitej : (w związku z książką Jerzego Holzera, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974) Andrzej Chojnowski Wiesław Władyka Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 269-279
Historyk wobec źródeł : (na marginesie książki Jerzego Eislera, Polski rok 1968, Warszawa 2006) Andrzej Chojnowski Jerzy Eisle (aut. dzieła rec.) s. 310-324
Utopia utracona Walerego Sławka. Projekt Powszechnej Organizacji Społecznej Andrzej Chojnowski s. 353-365
"Joseph Piłsudski : a european federalist 1918-1922", M. K. Dziewanowski, Stanford 1969 : [recenzja] Andrzej Chojnowski M. K. Dziewanowski (aut. dzieła rec.) s. 366-370
"Idee, mity, realia : szkice do dziejów Narodowej Demokracji", Jerzy Janusz Terej, Warszawa 1971 ; "Rzeczywistość i polityka : ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji", Jerzy Janusz Terej, Warszawa 1971 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Jerzy Janusz Terej (aut. dzieła rec.) s. 573-575
Mniejszości narodowe w polityce rządów polskich w latach 1921-1926 Andrzej Chojnowski s. 593-616
"Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939", Andrzej Chojnowski, "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 3", pod red. H. Zielińskiego, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 616-620
Józef Piłsudski przed i po powrocie majowym Andrzej Chojnowski s. 723-732
"Poland and the Western Powers 1938-1939 : A study in the Interdependence of Eastern and Western Europe", Anna Cienciala, London 1968 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Anna Cienciala (aut. dzieła rec.) s. 764-770