Znaleziono 29 artykułów

Jerzy Holzer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Europejska tragedia XX wieku : II Wojna Światowa”, Jerzy Holzer, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Burgfrieden und Klassenkampf. Die seutsche Sozialdemokratie im Ersten Weltkrieg", Suzanne Miller, Düsseldorf 1974 : [recenzja] Jerzy Holzer Suzanne Miller (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Chjeno-Piast 1922-1926 r. : w świetle obrad Sejmu i Senatu", Tadeusz Rek, Warszawa 1955 ; tenże "Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego 1926-1930 : w świetle sprawozdań sejmowych i senackich", Warszawa 1956 : [recenzja] Jerzy Holzer Tadeusz Rek (aut. dzieła rec.) s. 161-169
"Deutschland Annxionspolitik in Polen und im Baltikum : 1914-1918", Werner Basler, Berlin 1962 : [recenzja] Jerzy Holzer Werner Basler (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Landbevölkerung und Nationalsozialismus : eine soziologische Untersuchung der politischen Wilensbildung in Schleswig-Holstein 1918-1932", Rudolf Heberle, Stuttgart 1963 : [recenzja] Jerzy Holzer Rudolf Heberle (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Niemcy 1924-1929 : stabilizacja polityczna czy prolog kryzysu politycznego Jerzy Holzer s. 251-267
"Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy", Jerzy Holzer, Warszawa 2000 : [recenzja] Czesław Madajczyk Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 265-268
O partiach politycznych II Rzeczypospolitej : (w związku z książką Jerzego Holzera, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974) Andrzej Chojnowski Wiesław Władyka Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 269-279
Czasopismo "Z Pola Walki" w polskiej historiografii ruchu robotniczego Jerzy Holzer s. 299-308
"Der Faschismus in seiner Epoche : Die Action Française. Der italienische Faschismus. Der Nationalsozialismus", Ernst Nolte, München 1963 : [recenzja] Jerzy Holzer Ernst Nolte (aut. dzieła rec.) s. 338-344
"Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945", Jerzy Krasuski, Poznań 1969 : [recenzja] Jerzy Holzer Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 340-341
"Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919", Jerzy Holzer, Warszawa 1962 : [recenzja] Marian Drozdowski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands : eine Auswahl von Materialen und Documenten aus den Jahren 1914-1946", Berlin 1954 : [recenzja] Jerzy Holzer s. 514-518
Jak uprawiać historię najnowszą? : dyskusja zorganizowana przez redakcję "Przeglądu Historcznego" 10 stycznia 1981 r. Juliusz Bardach Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa Stefan Kieniewicz Jerzy Tomaszewski Janusz Żarnowski s. 515-525
Jak uprawiać historię najnowszą? Jerzy Holzer s. 520-521
Jak uprawiać historię najnowszą? Jerzy Holzer Krystyna Kerstenowa s. 521
Narada krakowska z lutego 1918 r. Jerzy Holzer s. 538-567
Nurt opozycyjny w PPS frakcji rewolucyjnej i PPS opozycja (1909-1914) Jerzy Holzer s. 545-568, 652-654
"Raboczeje dwiżenije w Polsze w 1918-1919 godach (nojabr 1918-ijul 1919 goda)", S. M. Steckiewicz, Leningrad 1966 : [recenzja] Jerzy Holzer S. M. Steckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich", pod red. H. Zielińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 609-610
"The German Revolution of 1918 : A Study of German Socialism in War and Revolt", A. J. Ryder, Cambridge 1967 : [recenzja] Jerzy Holzer A. J. Ryder (aut. dzieła rec.) s. 610-611
"Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej", Jerzy Holzer, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Holzer (aut. dzieła rec.) s. 684-687
"Walka o władzę w Łodzi 1918-1919", Władysław Lech Karwacki, Łódź 1962 : [recenzja] Jerzy Holzer Władysław Lech Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 731-733
"Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen Bewegungen", Ernst Nolte, München 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Ernst Nolte (aut. dzieła rec.) s. 733-735
"Die Angestellten vor dem Nationalsozialismus. Ein Beitrag zum Verständnis der deutschen Sozialstruktur 1918-1933", Hans Speier, Göttingen 1977 : [recenzja] Jerzy Holzer Hans Speier (aut. dzieła rec.) s. 745-746
Geneza narodowego socjalizmu : przegląd problematyki Jerzy Holzer s. 747-759
"Powstanie partii hitlerowskiej : studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923", Jakub Banaszkiewicz, Poznań 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Jakub Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 755-759
Na marginesie wydania "KPP : uchwały i rezolucje" t.III, V-VI Zjazd (1929-1939), Warszawa 1956 Jerzy Holzer Teresa Monasterska s. 781-789
"Historia powszechna 1871-1918", Janusz Pajewski, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Holzer Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) s. 785-787