Znaleziono 5 artykułów

Przemysław Hauser

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Helmut von Gerlach a niemiecka polityka wobec sprawy polskiej w okresie października-grudnia 1918 roku Przemysław Hauser s. 171-182
"Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus and >>Volkstumskampf<< im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern 1920-1939", hrsgb. Rudolf Jaworski, Przemysław Hauser, München-New Providence-London-Paris 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) Rudolf Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym", Przemysław Hauser, Poznań 1998 : [recenzja] Bogusław Breza Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) s. 359-364
„Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym”, Przemysław Hauser, Poznań 1998 : [recenzja] Maria Wanda Wanatowicz Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) s. 613-615
"Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918-czerwiec 1919", Przemysław Hauser, Poznań 1984 : [recenzja] Piotr Wróbel Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) s. 902-905