Znaleziono 7 artykułów

Paweł Samuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola socjalistów w edukacji politycznej społeczeństwa Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907 Paweł Samuś s. 127-146
"Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX i XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy", pod red. Pawła Samusia, Łódź 1997 : [recenzja] Lucjan Kieszczyński Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 184-188
Łódź wobec plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku Andrzej Brzeziński Paweł Samuś s. 209-219
"Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera", pod red. Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza i Tomasza Schramma, Poznań 2002 : [recenzja] Paweł Samuś Antoni Czubiński (aut. dzieła rec.) Piotr Okulewicz (aut. dzieła rec.) Tomasz Schramm (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"«Powstanie» na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997; "Akcja «Łom» : polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP", Paweł Samuś, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Warszawa 1998 : [recenzja] Jacek Pietrzak Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Wokół wczesnych masowych wystapień robotniczych : (na marginesie pracy: "Bunt łódzki" 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, pod red. Pawła Samusia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993, s. 165) Jan Kancewicz Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 459-472, 512
„Powstanie na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP”, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 515-517