Znaleziono 12 artykułów

Aleksandra Bergman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do historii Białoruskiej Organizacji Rewolucyjnej Aleksandra Bergman s. 157-170
"Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej", Aleksandra Bergman, Warszawa 1984 : [recenzja] Jan Jurkiewicz Aleksandra Bergman (aut. dzieła rec.) s. 159-163
Kwestia białoruska w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi Aleksandra Bergman s. 225-250
Bronisław Taraszkiewicz : szkic biograficzny Aleksandra Bergman s. 253-273
Wracając do zagadnienia Hromady : (na marginesie książki: Powstanie i działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady na Białostocczyźnie. Materiały z sesji popularno-naukowej, zebrał i do druku przygotował Michał Nosowicz, Białystok 1973) Aleksandra Bergman Michał Nosowicz (aut. dzieła rec.) s. 305-309
Leopold Rodziewicz (1895-1938) : zarys biografii politycznej Aleksandra Bergman s. 433-453
"Memuary: Puti-dorogi", Georgij Mucha-Muchowski, Minsk 1973 : [recenzja] Aleksandra Bergman Georgij Mucha-Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 619-623
Włodzimierz Samojło-Sulima wobec kwestii białoruskiej w Polsce międzywojennej Aleksandra Bergman s. 653-676
Antoni Łuckiewicz (1884-1946) : szkic biograficzny Aleksandra Bergman s. 667-695
Jeszcze o Antonie Łuckiewiczu Aleksandra Bergman s. 729-733
Na marginesie wspomnień Mikołaja Orechwy : (w związku z książką N. S. Orechwo, Dieła i ludi KPZB. Wspomnienia, Mińsk 1983) Aleksandra Bergman Nikołaj S. Orechowo (aut. dzieła rec.) s. 855-859
„Słowa pra Branisława Taraszkiewicza. Histaryczny życcjapis”, A[leksandra] Bergman, Minsk 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Aleksandra Bergman (aut. dzieła rec.) s. 921