Znaleziono 5 artykułów

Maria Bobrownicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polcho-slavica czyli o drogach i manowcach naszej komparatystyki genetycznej", Maria Bobrownicka, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 188
"Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich epoki modernizmu", Maria Bobrownicka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 202
"Tadeusz Stanisław Grabowski", Maria Bobrownicka, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 224
Adama Mickiewicza "Zdania i uwagi" w literaturze czeskiej Otton Franciszek Babler Maria Bobrownicka (tłum.) s. 239-247
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich" Maria Bobrownicka Julian Dybiec Adam Strzałkowski Karolina Targosz Marek Ďurčanský s. 270-274