Znaleziono 26 artykułów

Stanisław Waltoś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy : część 1 Stanisław Waltoś Andrzej Wąsek s. 9-19
Istota i zakres uprawnień podejrzanego i pokrzywdzonego oraz ich zastępców w niepowtarzalnych czynnościach śledczych i dochodźczych Stanisław Waltoś s. 10-21
Harmonizacja prawa karnego w Europie z polskiej perspektywy : część 2 Stanisław Waltoś Andrzej Wąsek s. 12-23
Nowa kasacja w procesie karnym Stanisław Waltoś s. 16-28
Kolizja postępowania karnego i karno-administracyjnego Stanisław Waltoś s. 20-28
problemy kontradyktoryjności w procesie karnym : kierowanie rozprawą sądową Stanisław Waltoś s. 31-42
Problemy kontradyktoryjności w procesie karnym : kierowanie rozprawą sądową Stanisław Waltoś s. 31-42
Zawieszenie postępowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego Stanisław Waltoś s. 34-46
Z procesów w dawnej Polsce : zabójstwo w kościele Mariackim w Krakowie Stanisław Waltoś s. 49-62
Książka o niektórych procesach z udziałem przysięgłych w Anglii Stanisław Waltoś J. M. D. Hardwick (aut. dzieła rec.) s. 54-57
"Not guilty", Jerome Frank, Barbara Frank in assoc. with Harold M. Hoffman, Garden City, N. Y. 1957 : [recenzja] Stanisław Waltoś Jerome Frank (aut. dzieła rec.) Barbara Frank (aut. dzieła rec.) Harold M. Hoffman (aut. dzieła rec.) s. 64-67
Dwie książki angielskie na temat kary śmierci Stanisław Waltoś Leslie Halle (aut. dzieła rec.) A. Koestler (aut. dzieła rec.) C. H. Ralph (aut. dzieła rec.) s. 76-79
Od dyplomu uniwersyteckiego do zawodu prawniczego Stanisław Waltoś s. 79-89
Nowela czechosłowackiego kodeksu postępowania karnego Stanisław Waltoś Václav Mandák (aut. dzieła rec.) Jan Štěpán (aut. dzieła rec.) s. 79-83
"Pitaval krakowski", S. Salmonowicz. J. Szwaja, S. Waltoś, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szwaja (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 88
Na marginesie książki Stanisława Waltosia pt. "Proces karny - zarys systemu" Alfred Kaftal Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 90-106
"Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym", Stanisław Waltoś, Warszawa 1968 : [recenzja] Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 92-96
"Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka", pod red. Stanisława Waltosia, Kraków 1993 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 95-98
Dyskusja po referacie Stanisława Salmonowicza "Między strachem a manipulacją. Inteligencja polska wobec stalinizmu" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Stanisław Grodziski Stanisław Salmonowicz Adam Strzałkowski Stanisław Waltoś Jerzy Wyrozumski Zbigniew Wójcik Kazimierz Zarzycki s. 95-104
"The Proof of Guilt : A Study of the English Criminal Trial", Glanville Williams, Londyn 1958 : [recenzja] Stanisław Waltoś Glanville Williams (aut. dzieła rec.) s. 102-105
O metodzie pisywania na marginesach : (w odpowiedzi A. Kaftalowi) Stanisław Waltoś s. 106-122
"Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały", pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Marii Szewczyk, Stanisława Waltosia i Andrzeja Zolla, Kraków 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) Andrzej Zoll (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ćwiąkalski (aut. dzieła rec.) s. 166-175
Książka o niektórych procesach z udziałem przysięgłych w Anglii Stanisław Waltoś s. 177-181
Sprawozdanie z konferencji naukowej „200 lat kodyfikacji napoleońskich”, Kraków, 15–16 października 2004 r. Stanisław Waltoś s. 200-203
W sprawie księgi ku czci prof. dr. Mariana Cieślaka Stanisław Waltoś s. 213
"Grabież ołtarza wita Stwosza", Stanisław Waltoś, Warszawa 2015 : [recenzja] Renata Kamińska Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 229-241